Skip to content Skip to footer

Сприяння розвитку жіночого лідерства

Напрямок “Сприяння розвитку жіночого лідерства” спрямований на підвищення активності та участі жінок у громадському житті, розвиток громадянського суспільства та сприяння рівноправному розподілу влади та можливостей між жінками та чоловіками.

Включає:

  1. Жіноче підприємництво: кооперація з юридичними та фізичним особами;
  2. Професійна самопрезентація: комунікація формальна та неформальна, професійна комунікація; основи ділового етикету.
  3. Менторство професійного спрямування.

Проєкти:

Заходи: