Skip to content Skip to footer

Сприяння розвитку
громадянського суспільства

Діяльність СЖУ у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства здійснюватиметься за двома ключовими напрямками:

 1. Забезпечення участі жінок, жіночих спільнот у формуванні й реалізації державних і місцевих політик через підвищення досвіду та компетенцій щодо використання правових інструментів впливу, ознайомлення з кращими світовими і українськими практиками та створення нових дієвих форматів взаємодії громади – влади.
 2. Активізувати участь жінок у сфері розвитку місцевого самоврядування в Україні, а саме:
  • Сприяти імплементації у вітчизняну практику розвитку місцевого самоврядування кращих світових стандартів взаємодії органів влади та громадянського суспільства та інструментів прозорості діяльності влади;
  • Налагодження механізмів співпраці з бізнесом, шляхом вивчення досвіду, що існує та напрацювання власного;
  • Вивчення успішної міжнародної практики розподілу повноважень в громадах, механізмів забезпечення їх ресурсами, для спільного формування законотворчих пропозицій;
  • З метою активної участі у формуванні місцевих бюджетів та планів утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування – опанування досвіду складання пропозицій та форматів контролю за використанням коштів;
  • Висвітлення перешкод розвитку громади та спільний пошук шляхів подолання.

Проєкти:

Заходи: