Skip to content Skip to footer

Розвиток науково-освітньої сфери

Напрямок “Розвиток науково-освітньої сфери” орієнтований на підтримку і стимулювання активної участі жінок у наукових та освітніх галузях. Цей напрямок має на меті забезпечення рівних можливостей для жінок у науковій діяльності, просування гендерної рівності в цих сферах.

Включає:

  1. Академічне партнерство із закладами вищої освіти для обміну теоретичними напрацюваннями та практиками впровадження цільових тем;
  2. Реалізація гендерно-орієнтованого просвітництва через участь жінок та дівчат в науці;
  3. Професійний розвиток вчителів та науковців: тренінгові формати формальної та неформальної освіти.

Проєкти:

Заходи:

СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
є першим громадським об’єднанням жінок в Україні та покликана стати майданчиком для координації зусиль жінок заради розбудови демократичного суспільства в Україні.
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ
є першим громадським об’єднанням жінок в Україні та покликана стати майданчиком для координації зусиль жінок заради розбудови демократичного суспільства в Україні.
СПІЛКА ЖІНОК УКРАЇНИ © 2024. All Rights Reserved.